Åpenhetsloven – redegjørelse for 2023

Asfalt Remix AS og er en leverandør av fresing på vei og anlegg for det private, offentlige og det profesjonelle bygge- og anleggsmarkedet. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper. I forbindelse med åpenhetsloven ble det opprettet en liten arbeidsgruppe i med hovedfokus å sørge for at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas. Med bakgrunn i dette så har arbeidsgruppen videreført dette arbeidet og utført risikokartlegginger, med hovedfokus på bransjer som vi har vurdert som særlig utsatte. Det ble i 2023 utført spørreundersøkelse som ble sendt ut fra Asfalt Remix til en rekke leverandører. Dette arbeidet vil også utføres i 2024.

Det har i våre spørreundersøkelser ikke kommet frem faktiske negative konsekvenser som har medført iverksettelse for å stanse eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser. Vi benytter oss av StartBANK til å hjelpe oss med å overvåke status på hver enkelt av leverandørene vi benytter.