Fresing

Vi freser asfalt av flere grunner. Det kan være for å få en jevn skjøt fra ny til gammel asfalt eller rett og slett fordi vi ikke kan legge flere lag med asfalt, da veien da blir for høy. Utover dette kan man fjerne eksisternde vei for graving av vann, kloakk, strøm eller fiber.