Fortanning

Ved et gravehull, setningsskader eller der asfalten er gravd bort for å legge ny, kan vi frese ned slik at det nye asfaltlaget kan legges med overlapp inn på det gamle dekket. Dermed sikres en sterk og jevn skjøt. Ved fortanning kan det ofte gjennomfreses slik at skjæring blir unødvendig.

  • Lapping av asfalt
  • Nivåfri overgang
  • Klargjøring for asfalt