Kumlokk

Der det skal legges nytt dekke, unngår vi å måtte heve eller senke kummer ved å lage leggekant mot kumlokk. Fresing rundt kumlokk kan også gjøres ved å frese ned og legge brostein rundt, eller på andre kreavtive måter.