Leggekant

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte hjuspor, oppnår vi et bedre resultat ved å lage langsgående leggekanter der den nye asfaltern skjøtes over i gammelt dekke. Automatisk fjerner vi også gamle linjer eller striper.

  • Lapping av asfalt
  • Nivåfri overgang
  • Klargjøring for asfalt