Gjennomfresing

Gjennomfresing betyr uttrauing av asfalt i trasè, blandt annet for kloakksanering og etablering av fjernvaren. Vi sørger for fjerning av all asfalt i veien og kan også tilby tilbakelegging av massen.

  • Enkelt å starte gravearbeider
  • Fresemassen kan gjenbrukes på anlegget
  • Fresemassen kan også brukes til å lage omkjøringsvei