Planfresing / Friksjonsfresing

Planfresing benyttes blandt annet ved “feil” helling for å lede vannet i en annen retning. På steder der tungtrafikken bremser opp, kan vi rette opp “bølger” som oppstår i asfalten i løpet av en lang og varm sommer.

Vi kan planfrese store og små arealer, blandt annet:

  • Fjerning av spor
  • Fjerning av “vaskebrett”
  • Fjerning av ustabile masser
  • Friksjonsproblemer
  • Profilproblemer